Lĩnh vực hoạt động

Xây lắp điện

PCC1 đã và đang dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây lắp điện với kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án truyền tải điện quốc gia…

Đầu tư và kinh doanh BDS

Công ty Cổ phần xây lắp điện I hiện đang sở hữu trên 100.000 m2  đất tại các khu vực Hà Nội, Ninh Bình và Hồ Chí Minh…

Đầu tư năng lượng

Bằng năng lực tài chính cũng như đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao PCC1 đã được Chính phủ giao cho làm chủ đầu tư 5 nhà máy thủy điện….

Sản xuất công nghiệp

PCC1 là đơn vị có qui mô lớn nhất Việt Nam về thiết kế và chế tạo kết cấu thép mạ kẽm, được trang bị công nghệ hiện đại với tổng công suất trên 50.000 tấn sản phẩm/năm…

Tư vấn dịch vụ

Công ty Cổ phần tư vấn Điện 1, đơn vị thành viên của PCC1 đã và đang thực hiện công tác tư vấn lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật thi công cho các công trình lưới điện…