Đầu tư năng lượng

Đầu tư năng lượng

PCC1 với nguồn lực mạnh và quy trình quản lý tiên tiến, khả năng kiểm soát chất lượng tốt bằng những giá trị cốt lõi mà công ty đang có “Sáng tạo-Tốc độ-Tin cậy”. Đầu tư nhà máy điện nhằm tạo ra vị thế mới, thay đổi cơ cấu hoạt động sản suất kinh doanh và tạo giá trị gia tăng bền vững PCC1 đã và đang nỗ lực tạo ra nhiều giá trị vượt trội cho đối tác, khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và xã hội.

Hiện PCC1 đã và đang nghiên cứu đầu tư vào các giải pháp năng lượng mới như năng lượng tái tạo, năng lượng gió…

PCC1 đang tiến hành đầu tư xây dựng 05 nhà máy thủy điện tại các tỉnh Cao Bằng và Điện Biên với công suất gần 200MW. Tổng đầu tư cho 05 nhà máy này là trên
5000 tỷ đồng, gồm:

Ngoài ra, Công ty cũng được Chính phủ và Ngành điện giao nhiệm vụ tham gia xây dựng thêm một số dự án năng lượng giai đoạn 2016-2020 như:

  • Nhà máy Thủy điện Ba Hạ – Phú Yên;
  • Nhà máy Thủy điện Huội Quảng-Sơn La;
  • Tổng thầu Nhà máy Thủy  điện Thoong Gót-Cao Bằng;
  • Nhà máy Thủy điện Hương Sơn – Hà Tĩnh;
  • Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình – Ninh Bình;
  • Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương I – Quảng  Ninh.