Tư vấn & Dịch vụ

Tư vấn & Dịch vụ

Công ty Cổ phần tư vấn Điện 1, một trong các đơn vị thành viên của PCC1 đã và đang thực hiện công tác tư vấn lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật thi công cho các công trình lưới điện 110kV, 220kV, hệ thống cung cấp điện cho các khu công nghiệp, cho các nhà máy công nghiệp.

Công ty đã chủ trì các công trình, dự án bao gồm các công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 220kV, các công trình cải tạo lưới điện Thành phố và Thị xã, các dự án Năng lượng nông thôn II (RE2), các dự án viễn thông và rất nhiều dự án khác  được triển khai bằng các nguồn vốn ODA, vay World Bank (WB), vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (NPC), nguồn vốn của các tỉnh và khách hàng trong cả nước.

Một số dự án tiêu biểu do Công ty thực hiện tư vấn thiết kế và đã hoàn thành được kể đến gồm có:

  • Nhà máy Thủy điện Tà Cọ-Sơn La.
  • Đường dây 110kV từ Trạm 500kV Thường tín đến 110kV Thường Tín-Hà Nội.
  • Nâng công suất trạm biến áp 110kV Nhật Tân – Hà Nội.
  • Nâng công suất trạm biến áp 110kV Phúc Thọ – Hà Nội.
  • Trạm biến áp 110kV Núi Pháo-Thái Nguyên.
  • Nhà máy Nikel Bản Phúc-Sơn La.
  • Đường dây 110kV Tằng Lỏng-Khe Lếch-Lào Cai.
  • Mở rộng TBA 220kV Thái Bình.

PCC1 cũng là đơn vị chuyên nghiệp nhiều năm trong công tác đo vẽ trích lục và bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình điện trên toàn quốc.

Ngoài ra, Công ty còn cung cấp dịch vụ quản lý cho các tòa nhà hỗn hợp cao tầng, khu chung cư và kinh doanh sàn giao dịch bất động sản.