Xây lắp điện

Xây lắp điện

PCC1 đã và đang dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây lắp điện với kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án truyền tải điện quốc gia.

Đây là thế mạnh truyền thống của PCC1 và cũng là lĩnh vực chính trong ngành nghề công ty từ khi thành lập đến nay. PCC1 có trên 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công các công trình điện, các đường dây và trạm biến áp, PCC1 luôn là đơn vị dẫn đầu trong các lĩnh vực xây lắp đường dây với nhiều công suất thiết kế khác nhau đến 500kV trải rộng khắp cả nước.

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam