Xây lắp điện

Xây lắp điện

Với truyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triểnPCC1 đã và đang dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây lắp điện với kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, đặc biệt là các dự án tổng thầu EPC, PC tới cấp điện áp 500 KV và các dự án có tính đặc thù cao (trạm Gis, dự án cấp điện ra đảo…), dự án cáp ngầm… Đây là thế mạnh truyền thống của PCC1 và cũng là lĩnh vực chính trong ngành nghề công ty từ khi thành lập đến nay.

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam