Tin tức

PCC1 liên tiếp trúng thầu các dự án PC, EPC giá trị

10/08/2018

Trong tháng 7 vừa qua, Công ty cổ phần Xây lắp điện I (PCC1) đã liên tiếp trúng các gói thầu EPC, PC lớn có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo đó, ngày 25/07/2018 PCC1 đã ký hợp đồng gói thầu cung cấp Vật tư thiết bị, thi công xây dựng và lắp đặt Trạm biến áp 110kV Minh Khai và nhánh rẽ với Tổng công ty điện lực TP Hà Nội. Tổng giá trị hợp đồng 182,58 tỷ.

Trong gói thầu này PCC1 chịu trách nhiệm cung cấp và lắp đặt trọn bộ thiết bị nhất thứ, nhị thứ; thí nghiệm hiệu chỉnh trọng bộ vật tư thiết bị nhất thứ, nhị thứ 110kV, 22kV đảm bảo đủ điều kiện đóng điện và vận hành hoàn chỉnh; cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh trọn bộ hệ thống Viễn thông – SCADA; cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh trọn bộ hệ thống camera và cung cấp, lắp đặt và thực hiện công tác hào cáp phần cáp ngầm 110kV nhánh rẽ.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Đường dây 500 kV do PCC1 thi công trải rộng khắp cả nước

Trước đó ngày 11/7/2018 PCC1 đã thương thảo xong về việc ký hợp đồng gói thầu khảo sát, lập thiết kế, cung cấp vật tư và thi công dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Quảng Xương với Ban Quản lý dự án lưới điện thuộc Tổng Công ty điện lực Miền Bắc, với giá trị hợp đồng 102 tỷ đồng.

 Trong đó PCC1 sẽ cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị trạm; cung cấp, lắp đặt cáp ngầm và phụ kiện cáp ngầm 110kV XLPE 1200mm2; thi công xây dựng TBA 110kV Quảng Xương và đường dây đấu nối. Theo kế hoạch, dự án dự kiến triển khai trong vòng 240 ngày.

 Với trên 55 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công các công trình điện, các đường dây và trạm biến áp, PCC1 luôn là đơn vị dẫn đầu trong các lĩnh vực xây lắp đường dây với nhiều công suất thiết kế khác nhau đến 500kV trải rộng khắp cả nước. Hiện PCC1 vẫn đang tiếp tục thương thảo các gói thầu quan trọng với giá trị lớn.

 Sáu tháng đầu năm, công ty đã rà soát và điều chỉnh chiến lược Công ty 2018 – 2023 – tầm nhìn 2030 phù hợp với các diễn biến của thị trường. Việc liên tiếp trúng các gói thầu lớn có giá trị khẳng định việc điều chỉnh chiến lược của công ty đang đi đúng hướng và đạt được hiệu quả, đồng thời cũng khẳng định PCC1 là tổng thầu EPC số 1 Việt Nam.