Công bố thông tin

Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

14/12/2018

Công ty Cổ phần xây lắp điện I (PCC1) xin thông báo việc Hội đồng Quản trị Công ty bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty như sau:
Bổ nhiệm Ông Vũ Ánh Dương –  giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 02  tháng 01 năm 2019

File Quyết định đính kèm: tại đây.

PCC1 trân trọng giới thiệu để quý cơ quan, đơn vị biết tiện liên lạc trong công tác