Lĩnh vực hoạt động

Xây lắp điện

PCC1 đang dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây lắp điện với kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, đặc biệt là các dự án tổng thầu EPC, PC tới cấp điện áp 500 KV và các dự án có tính đặc thù cao (trạm Gis, dự án cấp điện ra đảo, dự án cáp ngầm…).

Đầu tư và kinh doanh BDS

Công ty Cổ phần xây lắp điện I hiện đang sở hữu trên 100.000 m2  đất tại các khu vực Hà Nội, Ninh Bình và TP Hồ Chí Minh…

Đầu tư năng lượng

Cùng với 07 nhà máy thủy điện đã và đang đầu tư, đến nay PCC1 tiếp tục phát triển các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió tại các khu vực có lợi thế, mục tiêu công suất phát điện đạt 720 MW vào năm 2025.

Sản xuất công nghiệp

PCC1 là đơn vị duy nhất và có quy mô lớn nhất Việt Nam về thiết kế, chế tạo cột thép đơn thân 110 KV, 220 KV – 1, 2, 4 mạch và cột thép liên kết thanh đến 750kV, với dây chuyền công nghệ hiện đại tích hợp hệ thống điều khiển CNC tổng công suất trên 50.000 tấn sản phẩm/năm.

Tư vấn dịch vụ

Công ty Cổ phần tư vấn Điện 1, đơn vị thành viên của PCC1 đã và đang thực hiện công tác tư vấn lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật thi công cho các công trình lưới điện…