Đầu tư & Kinh doanh BĐS

Đầu tư & Kinh doanh BĐS

Công ty Cổ phần xây lắp điện I hiện đang sở hữu trên 100.000 m2  đất tại các khu vực Hà Nội,
Ninh Bình và Hồ Chí Minh. Công ty đã và đang tích cực triển khai đầu tư và hợp tác đầu tư.

  • Lựa chọn phân khúc trung cấp, khu vực thanh khoản cao.
  • Đầu tư thiết kế dự án và sản phẩm ưu việt cao.
  • Tốc độ đầu tư nhanh, luôn luôn kiểm soát chất lượng.
  • Chăm sóc dịch vụ sau đầu tư; an ninh tốt; phí dịch vụ thấp; bảo hành; đảm bảo môi trường xanh; sạch và thân thiện.
  • Cung cấp cho khách hàng dịch vụ sau đầu tư tốt nhất.

Lợi thế đầu tư của PCC1

Ban quản lý
chuyên nghiệp

Năng lực tài chính
luôn đáp ứng

Uy tín cao đối với
khách hàng

Sở hữu quỹ đất
NN giao

Các đối tác tin cậy
hợp tác, đầu tư

Các dự án PCC1 đã thực hiện