Tư vấn & Dịch vụ

Tư vấn & Dịch vụ

Một số dự án tiêu biểu do Công ty thực hiện tư vấn thiết kế và đã hoàn thành được kể đến gồm có:

  • Nhà máy Thủy điện Tà Cọ-Sơn La.
  • Đường dây 110kV từ Trạm 500kV Thường tín đến 110kV Thường Tín-Hà Nội.
  • Nâng công suất trạm biến áp 110kV Nhật Tân – Hà Nội.
  • Nâng công suất trạm biến áp 110kV Phúc Thọ – Hà Nội.
  • Trạm biến áp 110kV Núi Pháo-Thái Nguyên.
  • Nhà máy Nikel Bản Phúc-Sơn La.
  • Đường dây 110kV Tằng Lỏng-Khe Lếch-Lào Cai.
  • Mở rộng TBA 220kV Thái Bình.

PCC1 cũng là đơn vị chuyên nghiệp nhiều năm trong công tác đo vẽ trích lục và bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình điện trên toàn quốc.

Ngoài ra, Công ty còn cung cấp dịch vụ quản lý cho các tòa nhà hỗn hợp cao tầng, khu chung cư và kinh doanh sàn giao dịch bất động sản.